Bezpečnost na internetu: Ostravští policisté školí děti o hrozbách na sociálních sítích a v online světě

O nebezpečí, které může zejména na děti, které jsou přirozeně důvěřivé, číhat v online prostředí internetu a sociálních sítích, hovoří se žáky ostravských základních škol místní policisté.

Děti a chytrý telefon s připojením na internet, je dnes už zcela běžný obrázek. Přistupují s ním na Facebook, Youtube, WhatsUp a v poslední době i na stále populárnější čínskou sociální síť Tik Tok. A právě v těchto místech se mohou stát snadným terčem nejrůznějších predátorů. Z pozice rodiče ne vždy lze samozřejmě pohyb dětí v sítí 100% monitorovat a tak je třeba, aby si děti možná nebezpečí uvědomovaly.

“Dítě se může velmi jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní fotografie…,” upozorňuje na zákoutí pohybu dětí na síti mjr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dodává: “Náš kraj v tomto není výjimkou. I v našem regionu jsme v předchozích měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního jednání inicioval také speciální preventivní program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala, jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům. Výukový program Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základními bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům druhého stupně základních škol.

Pro start projektu Tvoje cesta onlinem bylo zvoleno Novojičínsko, a to vzhledem k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání, kdy se obětí staly děti. Ty se ve školách při přednáškách a praktických ukázkách policistů například dozvěděli nejen rozličné preventivní rady a doporučení, ale i jak poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní přístroj, které informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak se pohybovat na síti bezpečně…

Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti neúprosné – počet nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se za posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru. Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní doporučení a při vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři,” dodává komisařka.

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat.

A jaké mají policisté doporučení pro rodiče a děti:

  • Rodiče: od sociálních sítí a Internetu děti neodrazujte, poukazujte však v komunikaci s dětmi na možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.
  • Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie, videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).

Napsat komentář