Hlučínsko čeká rok připomínání 100-letého výročí vzniku

V úterý 4. února 2020 nastane sto let od chvíle, kdy byla k Československu připojena část Slezska. Té se podle největšího města v oblasti brzy začalo říkat Hlučínsko.

“Přítomnost hranice, soupeření státních mocí a střídání režimů způsobilo, že se region stal v mnoha ohledech výjimečným. Ohlédnutí za uplynulým stoletím přinese mezinárodní vědecká konference, která se bude konat v Kulturním domě v Hlučíně přesně v den výročí. Se svými příspěvky vystoupí pracovníci archivů, muzeí a univerzit. Konferenci pořádá Muzeum Hlučínska za podpory Ministerstva kultury České republiky,” řekl ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.

Napsat komentář