Hygienici nedoporučují koupání v Těrlické přehradě, v lomu ve Svobodných Heřmanicích a v rybníku v Bohušově, Karvinské moře je už v pořádku

V tomto týdnu monitorovali zaměstnanci Krajské hygientické stanice v Moravskoslezském kraji kvalitu vody na 14 koupacích místech na území okresů Bruntál, Karviná a Opava. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově, lom ve Svobodných Heřmanicích, tři koupací místa Těrlické přehrady, Vrbické a Kališovo jezero. Stříbrné jezero, vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou.

Významnější změny v kvalitě vody byly zaznamenány na dvou místech ke koupání. Oproti minulému vzorkování došlo ke zhoršení kvality vody zejména v rybníce Pod hradem v Bohušově, kde se nedoporučuje koupání z důvodu nadměrného množství toxických sinic ve vodě. Zde je kvalita vody hodnocena jako nevhodná ke koupání. Zhoršení mikrobiologické kvality vody pak bylo zaznamenáno v lomu Svobodné Heřmanice. Kvalita vody v obou nádržích bude mimořádně ověřena v příštím týdnu.

Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik s výjimkou Těrlické přehrady na Karvinsku, kde přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody provozovatel Karvinského moře. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody.

Dále byla v průběhu minulého týdne ověřena kvalita vody v „bazénu plavci“ v areálu Letního koupaliště Ostrava (provozován v režimu přírodního koupaliště). Výsledky provedených rozborů odebraných vzorků byly vyhovující.

Zaměstnanci KHS MSK v tomto týdnu zahájili státní zdravotní dozor na dalších dvou přírodních koupalištích – nádrží ke koupání v Čeladné, a to u hotelu Čeladenka a u chaty Dukla. Kontroly byly spojeny s odběry vzorků vod k laboratornímu vyšetření, výsledky budou k dispozici v příštím týdnu.
Výsledky kontroly kvality vody na přírodním koupališti v areálu Wellness hotelu Bahenec z minulého týdne prokázaly vyhovující kvalitu vody.
Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Napsat komentář