Pořadatelé akce Přineste klíč stále věří, že se podaří vyrobit třicet ptačích budek

Na občanské setkání Přineste klíč, které se konalo v neděli 17. listopadu na Mírovém náměstí v Hlučíně, si přišly 30. výročí pádu totality připomenout desítky lidí. Bavily se u vystoupení hudebních skupin a muzikantů i divadelníků, zamysleli se u slova významných osobností Hlučína i zdravic rodáků, kteří na akci nemohli být osobně, ale poselství 17. listopadu si nechtěli nechat ujít.

Silným momentem setkání byly projekce tří čerstvě dokončených, emotivních videí, která připravila Ostravská univerzita a v nichž si zahráli nejen její studenti, ale také někteří herci ostravských divadel. Jako důležité vnímáme i to, že se díky této občanské akci Hlučín poprvé přihlásil k odkazu sametové revoluce a jsme rádi, že naše iniciativa nakonec podnítila i město k uspořádání vlastních vzpomínkových kulturních podniků. 

Ač je Hlučín a Hlučínsko, poznamenané hektickým historickým vývojem,nepochybně specifickým regionem, nyní je nezpochybnitelně součástí České republiky, která teď prožívá jedno z nejdemokratičtějších období ve své historii, a to i přes všechna negativa, která s sebou současná doba nese. Proto jsme přesvědčeni že přidat se k celorepublikovým oslavám třiceti let svobody bylo na místě. 

Děkujeme všem účinkujícím, kteří se podíleli na přípravě programu, i všem občanům, kteří se rozhodli uctít svou účastí významný den historie České republiky. V této chvíli už je připravena obruč se symbolickými klíči, které na ni navlékli účastníci setkání. Rádi bychom ji umístili na nějaké veřejné místo v Hlučíně jako připomínku toho, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a musíme o ně pečovat. 

„Před samotnou akcí i v jejím průběhu nám lidé nosili krmítka pro ptáky a ptačí budky. Byť se do jejich výroby zapojily různé organizace, spolky, školy i jednotlivci, zatím se nám nepodařilo nasbírat jich symbolických třicet, jak jsme si původně představovali. Protože instalace na místa vytipovaná ornitology se teprve připravuje, uvítáme, když se ozvou případní další výrobci. Třeba se ta třicítka i s vaší pomocí ještě povede,“ vyzval spolupořadatel akce Tomáš Matýsek a slíbil, že na Facebooku a snad i v některém z dalších čísel Hlučínských novin prozradíme, kde všude budky pověsíme. Nejenže poslouží ptačí havěti, ale také nám budou připomínat, že demokracii tvoří jen lidé občansky angažovaní a společensky odpovědní. Informace o dalších hotových hnízdních budkách nebo krmítkách, které bychom mohli umístit někde v Hlučíně, je možné poslat na mail prineste.klic@gmail.com

Blanka Kotrlová

Popisek k fotografii: 
Na náměstí lidé přidávali symbolické klíče na kruh svobody, který pořadatelé pro tento účel nechali vyrobit. Hledají pro něj v Hlučíně místo, na kterém by připomínal, že demokracie není samozřejmost a musíme o ni pečovat. Foto: Dobrá volba pro Hlučín

Napsat komentář